close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Event crew

Linda Dyvik

Navn: Linda Dyvik
Stilling i fadderstyret: Event crew
Kommer fra: En liten bygd en halvtime fra Tau
Studerer: Bachelor i Sosiologi
Hva ser du mest fram til under Fadderfestivalen 2018: Det jeg gleder meg mest til er å se studentenes respons på fadderlandsbyen og opplegget vi steller i stand. Mitt mål et å gi studentene den beste følelsen, nemlig festivalfølelsen. Studier, jobb og generelt hverdag blir satt på vent og en rømmer til en alternativ virkelighet. Fadderuken er en god måte til å bli kjent med nye mennesker med samme interesser. Det vil gi en trygghet til skolestart når en allerede kjenner flere ansikt fra studiet.

...