Årets

Pub-run

Covid 19


På grunn av koronasituasjonen blir Fadderfestivalen i år litt annerledes. Det vil i år være flere mindre arrangementer enn tidligere og de vil bli spredt rundt om på campus og i sentrum for å forhindre store folkeansamlinger. Det vil være maks 200 stk tilstede per arrangement. Vi jobber for at dere skal få en sosial og festlig start på året uten at covid-19 sprer seg!

Fadder har innført en rekke tiltak for å hindre en potensiell spredning av covid-19 blant fadderukens deltakere, men mye av ansvaret faller på dere som deltar. Hyppig og grundig håndvask, hyppig bruk av desinfeksjon og å holde avstand er helt essensielt for å begrense smitte. Like viktig er det at om du føler deg syk, eller har symptomer som blant annet sår hals, nedsatt luktesans eller feber må man holde seg hjemme. En skal også holde seg hjemme om man nylig har vært i et land som FHI har stemplet som "rødt".

Fadder legger også til rette for å kunne bistå kommunen med smittesporing ved et eventuelt utbrudd. Dette innebærer at vi behøver fullt navn, e-mail og telefonnummer på alle deltakende ved alle arrangementer gjennom hele fadderuken.

Hvis du har ytterligere spørsmål om koronaviruset og smittevern kan du ta direkte kontakt med oss, eller ringe FHIs informasjonstelefon. Ved mistanke om smitte eller forverret sykdom, kontakt legevakten, og med akutt sykdom, kontakt 113.

FHIs informasjonstelefon: 81555015
Legevakt: 116117
Ambulanse: 113

Du kan lese mer om symptomer og covid-19 her!

close x
download

Brochure

Enter Your Info Below And We Will Send
You The Brochure To Your Inbox!

Thank you!
Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

Stasjoner